Rosenberg & Partners AB är en lokalt förankrad redovisningsbyrå som vänder sig till små och medelstora företag i främst nordvästra Skåne.

Vår affärsidé är att erbjuda en totaltjänst inom företagarens ekonomifunktion som dels är individuellt anpassad och personligt utförd, dels konkurrenskraftig prismässigt.

För att nå bästa möjliga lösning tror vi på en öppen, personlig och varaktig relation för att öka förståelsen för företagarens behov. Kanske har Du just startat upp Ditt företag och känner att Du behöver hjälp med det administrativa arbetet, kanske för att avlasta Dig eller bara för att få det professionellt gjort. I så fall kan vi vara det Du söker efter.

Vi menar att vår websida är ett utmärkt media för att kortfattat presentera vilka vi är och vad vi sysslar med, men samtidigt erbjuds det väldigt begränsade möjligheter att konkret presentera vår filosofi eller affärsidé. Vi ser därför fram emot att du använder websidan som ett  första kliv in till oss, för att sedan välja att ta kontakt med oss personligen.
 
 
 

 

  Rosenberg & Partners Redovisningsbyrå AB | Mårtensgatan 21 | 252 69 Råå | Tel: 042-148090 | info@rospart.se